1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Eiro projekta Vadības komitejas tikšanās

Finanšu ministrija, 10.05.2012

2012. gada 9. maijā notika kārtējā Eiro projekta Vadības komitejas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Tika izskatīts starpziņojums par iepriekšējā ceturksnī Eiro projektā paveiktajiem uzdevumiem un apstiprinātas prioritātes nākamajam ceturksnim. Svarīgākie uzdevumi šajā periodā ir saistīti ar Koncepciju normatīvo aktu sakārtošanai saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā un Eiro ieviešanas likumprojekta izstrādes pabeigšanu.

2. Tika akceptēti atjaunotie Eiro projekta darba grupu sastāvi apstiprināšanai atbildīgajās institūcijās.

3. Tika diskutēti jautājumi, kas saistīti ar valsts informācijas sistēmu pielāgošanu eiro ieviešanai un projekta interneta mājas lapas www.eiro.lv kā komunikācijas kanāla darbības intensificēšanu.