1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Eiro projekta Vadības komitejas tikšanās

Finanšu ministrija, 26.07.2012

2012. gada 26. jūlijā notika kārtējā Eiro projekta Vadības komitejas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Tika izskatīti un apstiprināti priekšlikumi grozījumiem Ministru prezidenta 2005.gada 18.jūlija rīkojumā Nr. 308 "Par vadības komitejas izveidošanu" virzīšanai apstiprināšanai uz Ministru kabinetu. Grozījumi saistīti ar Vadības komitejas sastāva atjaunošanu un informatīvo ziņojumu sniegšanas regularitātes izmaiņām, paredzot, ka par eiro projekta plānoto pasākumu izpildi Ministru kabinetam 2013.gadā tiks ziņots reizi divos mēnešos.

2. Tika izskatīts un apstiprināts Vadības komitejas informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 2012.gada 1.februāra līdz 2012.gada 31.jūlijam paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā" iesniegšanai Ministru kabinetā.

3. Tika izskatīti un apstiprināti Eiro projekta darba grupu iesniegtie grozījumi Latvijas Nacionālajā eiro ieviešanas plānā virzīšanai tālākai apstiprināšanai Ministru kabinetā. Galvenie grozījumi plānā ir saistīti ar tā 1.pielikuma "Pasākumu plāns Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā" aktualizēšanu, no iepriekšējā formāta, kad pasākuma realizēšana tika norādīta ar mēnešu skaitu attiecībā pret mērķa datumu, uz konkrētiem datumiem pasākumu īstenošanai, kā arī Plānā ir ņemts vērā Euro ieviešanas likumprojektā noteiktais vispārīgais regulējums.

4. Tika diskutēti grāmatvedības sistēmu pielāgošanas jautājumi. Ar mērķi diskutēt iespējamos pielāgošanas scenārijus grāmatvedības sistēmai Horizon, ar kuru strādā vairāk nekā puse centrālās valdības iestāžu, tika saņemta informācija par Horizon iespējamiem migrācijas scenārijiem. Uz nākamo Vadības komitejas sēdi Eiro projekta vadītājai ir uzdots organizēt un sniegt scenāriju tehnoloģisko novērtējumu.