1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Eiro projekta Vadības komitejas tikšanās

Finanšu ministrija, 03.05.2013

2013. gada 3. maijā notika kārtējā Eiro projekta Vadības komitejas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:  

 1. Informācija par Eiropas Komisijas š.g. 16.-18.aprīļa darba vizītes rekomendācijām.

 2. Eiro projekta informatīvā ziņojuma projekta izskatīšana un starpinstitucionālā saskaņošanas laika grafika apstiprināšana.  

 3. Diskusija par eiro projekta riska vadības procesu.  

 4. Eiro projekta Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupas detalizētā plāna apstiprināšana un ziņojums par eiro komunikācijas iepirkumu gaitu.  

5. Ekonomikas ministrijas ziņojums par grozījumu Ministru kabineta 1999.gada 18.maija noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas" virzību uz Ministru kabineta š.g. 7.maija sēdi un par kampaņas „Godīgs eiro ieviesējs” iepirkuma procesu.

6. Ziņojums par valsts informācijas sistēmu pielāgošanas darbu progresu.

7. Tieslietu ministrijas ziņojums par pamatkapitāla konvertācijas jautājumu.

8. Pašvaldību sagatavošanās darbu progresa ziņojums.

9. Nākamā Vadības komitejas sēde plānota 2013. gada 22. maijā, plkst. 10:00 304.telpā.