1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Eiro projekta Vadības komitejas tikšanās

Finanšu ministrija, 13.09.2012

2012. gada 13. septembrī notika kārtējā Eiro projekta Vadības komitejas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Eiro projekta vadītāja sniedza ziņojumu par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem līgumiem un precizētajām tāmēm, kā arī par pašvaldību sistēmu kopsavilkumu. Tika diskutēti grāmatvedības informācijas sistēmu pielāgošanas eiro jautājumi, nosakot nepieciešamību strādāt pie centralizētiem risinājumiem to grāmatvedības sistēmu gadījumā, kuras tiek lietotas lielā skaitā lietotāju gan ministriju un citu valsts centrālo iestāžu gadījumā, gan arī pašvaldību gadījumā. Eiro projektā pašvaldībām tiek nodrošināta konsultatīva un koordinējoša palīdzība līdzīgi kā citiem tirgus dalībniekiem. Vadības komiteja uzdeva Eiro projekta vadītājai līdz 3.oktobrim izstrādāt scenārijus turpmākajai procedūrai.

2. Tika nolemts eiro projekta darba grupām iesniegt līdz 25.septembrim precizētos Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plāna detalizētos plānus un Eiro projekta vadītājai iesniegt tos apstiprināšanai nākamajā Vadības komitejas sēdē.

3. Nākamā Vadības komitejas sēde 3.oktobrī.