1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Eiro projekta Vadības komitejas tikšanās

Finanšu ministrija, 20.04.2013

2013. gada 12. aprīlī notika kārtējā Eiro projekta Vadības komitejas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Informācija par galvenajām sanāksmēm Latvijā un ārvalstīs.

2. Eiro projekta politikas jautājumi, t.sk. informācija par Eiro ieviešanas koordinācijas padomi.

3. Eiro projekta darba grupu detalizēto plānu apstiprināšana.

4. Diskusija par eiro projekta riska vadības procesu.

5. Eiro komunikācijas pasākumu plāna apspriešana sagatavošanās periodam, t.i. līdz š.g. jūlijam.

6. Ekonomikas ministrijas ziņojums par cenu monitoringa atskaiti un par kampaņas „Godīgs eiro ieviesējs” iepirkuma procesu.

7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ziņojums par valsts informācijas sistēmu pielāgošanas darbu progresu.

8. Finanšu ministrijas un Latvijas Bankas ziņojums par valūtas kursa piemērošanu normatīvajos aktos.

9. Pašvaldību darbu saraksta apspriešana un uzraudzības principu apstiprināšana.

10. Nākamā Vadības komitejas sēde plānota 2013. gada 3. maijā.