1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Eiro projekta Vadības komitejas tikšanās

Finanšu ministrija, 03.06.2013

2013. gada 22. maijā notika kārtējā Eiro projekta Vadības komitejas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Eiro projekta informācijas apmaiņas grafika 2013.gada otrajam pusgadam apstiprināšana.

2. Diskusija par eiro projekta riska vadības procesu.

3. Eiro projekta Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupas ziņojums par komunikācijas aktivitātēm un eiro komunikācijas iepirkumu gaitu.

4. Ekonomikas ministrijas ziņojums par cenu monitoringa jautājumiem.

5. Ziņojums par valsts informācijas sistēmu pielāgošanas darbu progresu.

6. Nākamā Vadības komitejas sēde plānota 2013. gada 27. jūnijā, plkst. 14:00 304.telpā