1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Eiro projekta Vadības komitejas tikšanās

Finanšu ministrija, 30.08.2012

2012. gada 29. augustā notika kārtējā Eiro projekta Vadības komitejas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Tika pieņemts zināšanai statusa ziņojums par Vadības komitejas informatīvā ziņojuma "Par laika periodā no 2012.gada 1.februāra līdz 2012.gada 31.jūlijam paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā" un grozījumu Latvijas Nacionālajā eiro ieviešanas plānā saskaņošanas procesu ar ministrijām un pārējām institūcijām, kā arī plānu iesniegt nosauktos dokumentus izskatīšanai Ministru kabinetā.

2. Tika diskutēts par eiro izmaksu jautājumu, kas ietver Ekonomikas ministrijas nefinanšu sektora pasākumu izmaksas, Satiksmes ministrijai nepieciešamo finansējumu VAS "Latvijas Pasts" skaidras naudas apmaiņas pasākumu nodrošināšanai atsevišķās pasta nodaļās, Iekšlietu ministrijai papildu drošības pasākumu nodrošināšanai, eiro komunikācijas projektam u.c. Uz tuvāko periodu ir pārcelts eiro izmaksu jautājums, kas skar informācijas sistēmu pielāgošanu eiro.

3. Tika spriests par jautājumu par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu grāmatvedības sistēmu pielāgošanu. Eiro projekta vadītāja informēja par sistēmu pielāgošanas tehnoloģiskajiem scenārijiem un to, ka konvertācija, izmantojot datu bāzi būtu potenciāli ērta nelieliem lietotājiem (kopā ar rokasgrāmatu), savukārt, piedāvātais scenārijs saistībā ar izstrādātu laika parametru, būtu ērts lielajiem sistēmas lietotājiem. Tika nolemts turpināt ciešu sadarbību ar sistēmu izstrādātājiem, sniedzot visu praktisko informāciju, kas nepieciešama eiro ieviešanas prasību vienotai izpratnei. Lai turpinātu padziļinātu izpēti Vadība komiteja uzdeva Eiro projekta vadītājai līdz 4.septembrim apkopot ministriju un citu centrālo valsts iestāžu līgumus ar grāmatvedības sistēmu izstrādātājiem un precizētas pieprasītā finansējuma tāmes.

4. Tika diskutēti jautājumi par pašvaldību informācijas sistēmu pielāgošanu. Tika nolemts turpināt ciešu sadarbību ar Latvijas Pašvaldību savienību, t.sk. visas nepieciešamās informācijas nodrošināšanā saistībā ar eiro ieviešanas darbiem pašvaldībās.