1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Eiro projekta Vadības komitejas tikšanās

Finanšu ministrija, 30.09.2013

2013. gada 11. septembrī notika kārtējā Eiro projekta Vadības komitejas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Eiro projekta Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupas ziņojums par komunikācijas aktivitātēm un aktuālajiem komunikācijas plāniem, t.sk. detalizēts rudens komunikācijas aktivitāšu plāns.

2. Ekonomikas ministrijas ziņojums par cenu monitoringa un Godīgs eiro ieviesējs aktivitātes jautājumiem.

3. Finanšu ministrijas ziņojums par pašvaldību darbu pārraudzīšanu saistībā ar eiro ieviešanu.

4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ziņojums par kritisko informācijas sistēmu pielāgošanas pārraudzību.

5. Nākamā Vadības komitejas sēde plānota 2013. gada oktobrī Finanšu ministrijas telpās.