1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas tikšanās

NMSDG, 17.04.2012

2012. gada 16. aprīlī notika kārtējā Naudas un maksājumu sistēmas darba grupas (NMSDG) sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Euro ieviešanas likumprojekts – darba grupas locekļi iepazinās ar sagatavoto likumprojekta redakciju  un vienojās par turpmākajiem uzdevumiem saistībā ar likumprojekta izstrādi.

2. "Koncepcija par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā" - NMSDG iepazinās ar koncepcijas apstiprināšanas un izpildes grafiku.

3. Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plāna (LNEIP) un NMSDG darba plāna  aktualizēšana - darba grupas locekļi aktualizēs NMSDG darba plānu, kā arī pēc Vadības komitejas aicinājuma pārskatīs LNEIP un iesniegs savus priekšlikumus tā aktualizēšanai.

4. Finanšu pakalpojumu  pieejamība valsts iedzīvotājiem pilsētās un reģionos – īstenojot LNEIP pamatprincipu par orientēšanos uz finanšu pakalpojumu pieejamības ziņā sliktāk pozicionētajiem valsts iedzīvotājiem, NMSDG iepazinās ar esošo situāciju attiecībā uz finanšu pakalpojumu pieejamību un vienojās turpināt aktualizēt informāciju.