1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas tikšanās

NMSDG, 19.10.2012

2012. gada 19. oktobrī notika kārtējā Naudas un maksājumu sistēma darba grupas (turpmāk – NMSDG) sanāksme, kurā tika izskatīti  šādi  jautājumi:

1. Darba grupas locekļi ziņoja par  NMSDG plāna izpildi un iepazinās ar  aktuālajiem plāna uzdevumiem.

2. Sanāksmē tika prezentēti aktualizētie  Latvijas eiro monētu dizainparaugi.

3. Darba grupas locekļi  sprieda par nepieciešamību aicināt  kredītiestādes  izskatīt jautājumu izstrādāt vadlīnijas, kurās tiktu precizēti šo jautājumi par kredītiestāžu  līdzdalību eiro ieviešanas procesā.

Nākamā darba grupas sēde notiks 2012. gada 23. novembrī.