1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas tikšanās

NMSDG, 05.07.2013

2013.gada 5. jūlijā notika kārtējā Naudas un maksājumu sistēmas darba grupas (turpmāk – NMSDG) sēde, kuras darba kārtībā bija šādi jautājumi:

1. Vadības komitejas sagatavotais eiro projekta risku novērtējums;

2. Pārskats par Skaidras naudas apakšgrupas aktivitātēm;

3. Drošības darba grupas aktuālie jautājumi;

4. Diskusija par valūtas koda "LVL" izslēgšanu no valūtas kodiem;

5. Pārskats par NMSDG darba plāna izpildi.