1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas tikšanās

NMSDG, 23.05.2013

2013.gada 10. maijā notika kārtējā Naudas un maksājumu sistēmas darba grupas (turpmāk – NMSDG) sēde, kuras darba kārtībā bija šādi jautājumi: 

1. Pārskats par NMSDG Skaidras naudas apakšgrupas aktivitātēm - (darba grupa patlaban strādā pie tā, lai nodrošinātu raitu bankomātu pielāgošanu eiro izsniegšanai un plānotu eiro priekšpiegādes pasākumus);

2. Pārskats par NMSDG Drošības darba grupas aktivitātēm - (turpinās skaidras naudas piegāžu drošības pasākumu plānošana);

3. Satiksmes ministrijas un Iekšlietu ministrijas iesniegto papildu finansējuma priekšlikumu uzskatīšana un apstiprināšana – (tā kā skaidras naudas nomaiņas periods VAS "Latvijas Pasts" pasta pakalpojumu nodaļās ir pagarināts no viena līdz trim mēnešiem un, lai Valsts policija spētu nodrošinātu eiro transportēšanu un VAS "Latvijas Pasts" deviņu galveno kasu diennakts apsardzi trīs mēnešu skaidrās naudas nomaiņas periodā, Satiksmes ministrija un Iekšlietu ministrija ir sagatavojušas iesniegšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par papildu finansējuma piešķiršanu);     

4. Pārskats par NMSDG darba plāna izpildi - (darba grupa pārskatīja tajā pārstāvēto institūciju paveikto gatavojoties vienotās valūtas ieviešanai un secināja, ka visu NMSDG plānā iekļauto pasākumu izpilde norit atbilstoši noteiktajiem izpildes termiņiem).   

Nākamā darba grupas sanāksme notiks 2013. gada 7. jūnijā.