1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas tikšanās

NMSDG, 10.06.2013

2013.gada 7. jūnijā notika kārtējā Naudas un maksājumu sistēmas darba grupas (turpmāk – NMSDG) sēde, kuras darba kārtībā bija šādi jautājumi: 

1. Pārskats par NMSDG Skaidras naudas apakšgrupas aktivitātēm.

2. Pārskats par NMSDG Drošības darba grupas aktivitātēm.

3. Pārskats par NMSDG darba plāna izpildi - (darba grupa pārskatīja tajā pārstāvēto institūciju paveikto gatavojoties vienotās valūtas ieviešanai un secināja, ka visu NMSDG plānā iekļauto pasākumu izpilde norit atbilstoši noteiktajiem izpildes termiņiem).   

Nākamā darba grupas sanāksme notiks 2013. gada 5. jūlijā.