1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas tikšanās

NMSDG, 15.05.2012

2012. gada 15. maijā notika kārtējā Naudas un maksājumu sistēmas darba grupas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Darba grupas locekļu iesniegtie komentāri saistībā ar Euro ieviešanas likumprojekta trešo redakciju.

2. VAS "Latvijas Pasts" līdzdalība eiro ieviešanas procesā, t.sk. skaidras naudas apmaiņā iesaistīto pasta nodaļu skaits un tam nepieciešamais finansējums.

3. Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas aktuālie darba uzdevumi ar izpildes termiņu no 24 līdz 18 mēnešiem pirms eiro ieviešanas dienas.