1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas tikšanās

NMSDG, 18.06.2012

2012. gada 15. jūnijā notika Naudas un maksājumu sistēmas darba grupas (NMSDG) sanāksme, kurā tika skatīti šādi jautājumi:  

1. Eiro ieviešanas projekta aktualitātes.

2. Darba grupā pārstāvēto institūciju sagatavotie komentāri un priekšlikumi Latvijas Nacionālajam eiro ieviešanas plānam un NMSDG darba plānam.

3. Koriģētās VAS "Latvijas Pasts" eiro ieviešanas izmaksas.  

Darba grupas priekšlikumi Nacionālajam eiro ieviešanas plānam tiks iesniegti Finanšu ministrijā.

Savukārt VAS "Latvijas Pasts"  savas koriģētās eiro ieviešanas finanšu aplēses iesniegs apstiprināšanai Satiksmes ministrijā, kas attiecīgi virzīs tās izskatīšanai Finanšu ministrijā.  

Nākamā NMSDG sanāksme notiks 2012. gada 20. augustā.