1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas tikšanās

NMSDG, 19.09.2012

2012. gada 18. septembrī notika Naudas un maksājumu sistēmas darba grupas sēde, kuras ietvaros darba grupas locekļi:

1. Iepazinās ar informāciju par Vadības komitejas aktualitātēm;

2. Sniedza atskaiti par NMSDG plāna izpildes gaitu un pārrunāja aktuālos plāna uzdevumus ar izpildes sākuma termiņu š.g. septembrī;

3. Diskutēja par Nacionālā eiro ieviešanas projekta komunikācijas stratēģijas aktualizēšanu;

Papildus darba grupa diskutēja arī par citiem tās kompetencē esošiem skaidras un bezskaidras naudas eiro ieviešanas jautājumiem.