1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas tikšanās

NMSDG, 20.08.2012

2012. gada 20. augustā notika Naudas un maksājumu sistēmas darba grupas (turpmāk – NMSDG)  sanāksme, kuras ietvaros darba grupas locekļi iepazinās ar Vadības komitejas aktualitātēm un NMSDG pārstāvēto institūciju paveikto, īstenojot NMSDG plānu.

Darba grupa arī  diskutēja par eiro ieviešanas jautājumu koordināciju NMSDG pārstāvētajās institūcijās.