1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupas tikšanās

NUPDG, 14.06.2012

2012. gada 13. jūnijā notika kārtējā Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupas tikšanās (NUPDG) sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas projekta aktualitātes - NUPDG iepazinās ar svarīgākajiem padarītajiem darbiem un nākamajā periodā plānotajiem pasākumiem.

2. Eiro ieviešanas projekta pasākumu plāns un plānotie pasākumu periodi - NUPDG iepazinās ar atjaunotā Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plāna struktūru un darba grupu uzdevumiem un darbu laika plānojumu.

3. Euro ieviešanas likumprojekts – darba grupas locekļi iepazinās ar galvenajiem eiro ieviešanas pamatprincipiem un turpmākajiem uzdevumiem saistībā ar likumprojekta izstrādi.

4. NUPDG pasākumu plāns un plānotie pasākumu periodi - darba grupas locekļi izskatīja detaļplānu, t.sk. pasākumiem, kas attiecas uz patērētāju aizsardzību un pasākumiem, kas attiecas uz nefinanšu sabiedrībām.

5. NUPDG pasākums "Godīgs eiro ieviesējs" - darba grupas locekļi diskutēja par šī pasākuma laika plānojumu un saistību ar Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupas pasākumiem.