1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupas tikšanās

NUPDG, 10.06.2013

2013. gada 23. maijā notika kārtējā Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupas tikšanās sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Kampaņas "Godīgs eiro ieviesējs" iepirkuma uzvarētāja SIA "PR Stils" ziņojums par plānotajām aktivitātēm.

2. Diskusija par profesionālo mācību semināru par eiro ieviešanas procesu oganizatoriskajiem jautājumiem.