1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Praktiskās vadlīnijas nodrošinās ērtu un vienkāršu eiro ieviešanu

Finanšu ministrija, 27.04.2013

Gatavojoties eiro ieviešanai Latvijā no 2014.gada, ir sagatavots praktisks palīgs visām mērķauditorijām – eiro ieviešanas vadlīnijas. Tajās rodamas atbildes uz visiem svarīgākajiem jautājumiem par to, kā praktiski un efektīvi ieviest eiro gan uzņēmējiem, gan valsts iestādēm un pašvaldībām, gan iedzīvotājiem. Vadlīnijas nodrošinās to, lai valūtas nomaiņa Latvijā būtu maksimāli ērta, vienkārša un bez liekām izmaksām.

Piektdien preses konferencē finanšu ministrs Andris Vilks svinīgi nodeva praktiskās vadlīnijas lietošanā sociālajiem partneriem – Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidentam Vitālijam Gavrilovam un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektora vietniekam Mārim Kučinskim. Vadlīnijas tika pasniegtas mūsdienīgā divdimensionālā koda formā ar A.Vilka vēlējumu:

„Esam ieguldījuši nopietnu darbu palīgmateriāla izstrādē, lai visiem maksimāli atvieglotu sagatavošanos eiro ieviešanai. Tāpēc novēlu, lai sagatavotās vadlīnijas sadarbības partneriem kalpo kā atslēga vieglai un ērtai latu aizstāšanai ar eiro.”

Izmantojot viedtālruņa aplikāciju, divdimensionālais kods ļauj vienkārši piekļūt vadlīnijām mājaslapā www.eiro.lv un lasīt tās arī tālrunī.

Uzņēmējiem praktiskās vadlīnijas sniedz informāciju par grāmatvedības uzskaiti, nodokļu maksājumiem, cenu atspoguļošanu, valūtas kursa piemērošanu u.c. jautājumiem. Pašvaldību iestāžu darbiniekiem tās stāsta par darbiem pašvaldības iestādē, bet valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem – par normatīvo aktu pielāgošanu un statistikas datu pārrēķinu.

Vadlīnijas radītas kopīgiem spēkiem, sadarbojoties valsts pārvaldes speciālistiem, sociālajiem partneriem, darba devējiem, pašvaldību pārstāvjiem, nozaru asociācijām, kā arī daudziem privātā sektora ekspertiem.

Samērotas patērētāju tiesības, uzņēmumu iespējas un valstiskās prasības

Preses konferencē dalībnieki tika informēti par to, ka ikviena valsts eiro ieviešanas tiesiskajā regulējumā izvēlas savu pieeju. Latvija ar likuma spēku regulē tikai būtiskākās prasības valūtas nomaiņas jomā – tās atrodamas Eiro ieviešanas kārtības likumā, bet lielākā daļa prasību iekļautas praktiskajās vadlīnijās kā rekomendācijas, kas atvieglo to izpildi.

Ar šādu vadlīniju izstrādi ir radīts labs piemērs eiro ieviešanas praksei Eiropā, jo izvēlētā pieeja mazina birokrātisko slogu un eiro ieviešanu padara saprotamāku.

Cenu atspoguļošanas jomā vadlīnijas paredz iespēju tirgotājiem brīvi izvēlēties cenu zīmes vizuālo noformējumu – cenu zīmēm nav noteikts standarts, t.i., netiek reglamentēts latu vai eiro zīmes izmērs. Arī reklāmas materiālos, kas nav paredzēti pirkuma veikšanai, nav jānorāda paralēli cenas latos un eiro. Savukārt precēm, kurām jānorāda cena par vienu kilogramu vai vienu litru, izvēloties norādīt eiro, cenu zīme ir derīga līdz pat 2014.gada beigām.

Arī attiecībā uz kases aparātiem vadlīnijas neparedz striktas prasības čeku formātam. Piemēram, uzklausot tirgotāju vēlmi, paredzēta iespēja saglabāt arī vecā tipa kases aparātus, nevis noteikta prasība visiem iegādāties jaunus.

Grāmatvedības uzskaites vadlīnijas palīdzēs grāmatvežiem vieglāk orientēties eiro ieviešanas pārejas perioda prasībās. Tajās atrodama informācija, ko darīt ar gada pārskatu un attaisnojuma dokumentiem, tai skaitā par iepriekšējiem periodiem, kā arī kreditoru dokumentiem, vidējo algu aprēķinu u.c. svarīgiem grāmatvedības uzskaites aspektiem. Būtiski, ka rēķiniem arī netiek reglamentēts pārejas perioda standarts.

Valūtas kursu piemērošanas vadlīnijas sniedz informāciju par to, kā turpmāk piemērot citu ārvalstu valūtu kursus un kur tie būs pieejami. Savukārt nodokļu maksājumu vadlīnijās atrodama informācija, kā rīkoties pārmaksu vai citu nodokļu maksājumu kļūdu gadījumos.

Lai eiro ieviešana būtu ērta un vienkārša arī pašvaldībām, vadlīnijas paredz iespēju apstiprināt pašvaldību saistošos noteikumus ar vienu domes lēmumu, nosūtot to informācijai Vides un reģionālās attīstības ministrijai. Tāpat noteiktas prasības pašvaldību budžeta un publiskā pārskata veidošanai, nekustamā īpašuma un iedzīvotāju ienākuma nodokļu aprēķināšanai, kā arī IT sistēmu pielāgošanas laika grafiks u.c. aktuālie pašvaldību darbi.

Valsts pārvaldes institūciju darbiniekiem vadlīnijas kalpo kā palīgs un piedāvā konkrētus piemērus, kā sagatavot tiesību aktu grozījumu dokumentus, būtiski vienkāršojot sākotnējās ietekmes novērtējuma prasības. Kopumā grozījumi ir jāveic vairāk kā 100 likumos un 500 MK noteikumos. Savukārt statistikas datu pārrēķina vadlīnijas paredz, kā tiks vākti dati pārejas periodā un kā tiks organizēta datu paralēlā atspoguļošana.

Izmaksas - vienreizējas, ieguvumi – ilgtermiņā

Lai eiro ieviešana ikvienā uzņēmuma noritētu raitāk un efektīvāk, preses konferencē tika ieteikts: nozīmēt eiro darbu koordinatoru, apstiprināt eiro ieviešanas darbu plānu, sazināties ar IT piegādātāju, banku un vajadzības gadījumā – arī inkasācijas uzņēmumu.

Kaut gan eiro ieviešana no uzņēmējiem prasa ieguldīt zināmus vienreizējus līdzekļus, informācijas analīze liecina, ka jau pirmajā eiro ieviešanas gadā ieguvumi no pievienošanās eirozonai būs ievērojami. Piemēram, viena transakcija no latiem uz eiro uzņēmējiem patlaban izmaksā vidēji piecus latus, bet pēc pievienošanās eirozonai tie būs aptuveni 20 - 30 santīmi, kas īsā termiņā ir ietaupījums.

Eiro varēs ieviest pašu spēkiem

Būtiski, ka ar vadlīniju palīdzību sabiedrībai profesionālas konsultācijas eiro ieviešanā tiek nodrošinātas bez maksas. Uzņēmēji, pašvaldības un valsts iestādes jau tagad var gatavoties eiro ieviešanai pašu spēkiem, nepiesaistot algotus finanšu konsultantus.

Ja kāda atbilde vēl vadlīnijās nav rodama, Finanšu ministrija ir gatava sadarbībai un sniegs atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem. Ja tiks saņemti būtiski ierosinājumi vadlīniju pilnveidošanai, vadlīniju autori ir gatavi turpināt darbu un sagatavotos dokumentus papildināt.

Latvija izvirzījusi mērķi pievienoties eirozonai 2014.gadā. Latvija oficiāli ir izpildījusi visus piecus Māstrihtas kritērijus, kas jāsasniedz, lai mūsu valsts tiktu uzņemta eirozonā. Šā gada 9. jūlijā Eiropas Ministru padomē tiks pieņemts gala lēmums par Latvijas dalību eirozonā.

Plašāka informācija pieejama www.eiro.lv / Saites

Aleksis Jarockis
Finanšu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītājs

Kontakti:
Ināra Rubene
Finanšu ministrijas
Eiro komunikācijas biroja vadītāja,
Tālr. 67095417 inara.rubene@fm.gov.lv