1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Preču un pakalpojumu cenu norādīšana latos un eiro palīdzēs iedzīvotājiem pierast pie jaunās valūtas

Ekonomikas ministrija, 11.05.2013

Nolūkā sniegt iespēju patērētājiem sekot līdzi preču un pakalpojumu cenām, 3 mēnešus pirms eiro ieviešanas dienas un 6 mēnešus pēc eiro ieviešanas dienas cenas precēm un pakalpojumiem būs jānorāda gan latos, gan eiro.

Paralēlās atspoguļošanas periodā preču un pakalpojumu cenu norādīšana gan latos, gan eiro palīdzēs patērētājiem sekot līdzi cenām un aprast ar jauno valūtu, kā arī ļaus sabiedrībai jau laikus sagatavoties norēķinu valūtas maiņai un atvieglos preces vērtības salīdzināšanu eiro un latos.

Ministru kabineta sēdē šodien, 7.maijā, tiks izskatīti grozījumi 1999.gada 18.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.178 „Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas”, kas papildināti ar nosacījumiem par to, kā norādāmas preču un pakalpojumu cenas paralēlā atspoguļošanas periodā.

Vienlaikus informējam, ka š.g. maijā tiks izstrādātas Vadlīnijas par pareizu cenu paralēlo norādīšanu, kas tiks publicētas Ekonomikas ministrijas (EM) un Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) mājaslapās, kā arī izplatītas komersantiem gan semināros, gan caur nevalstiskajām organizācijām. Aicinām komersantus ar visiem neskaidrajiem jautājumiem par cenu paralēlo norādīšanu vērsties EM vai PTAC, kuru speciālisti sniegs konsultācijas un padomus, lai precīzi ievērotu paralēlās cenu atspoguļošanas kārtību un patērētājiem būtu vieglāk pierast pie preču un pakalpojumu vērtības norādīšanas eiro.

Preču un pakalpojumu cenu norādīšana abās valūtās notiks saskaņā ar oficiālo lata un eiro maiņas kursu, strikti ievērojot matemātiskos principus. Šāda prasība par cenu norādīšanu abās valūtās paredzēta, lai nodrošinātu patērētāju tiesību aizsardzību, kā arī lai palīdzētu patērētājiem pieņemt uz informāciju balstītu un ekonomiski pamatotu lēmumu.

Laika periodā no 2013.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 31.decembrim pārdevējiem un pakalpojumu sniedzējiem papildus cenu norādīšanai latos būs jānorāda cenas arī eiro. Eiro valūtā obligāti būs jānorāda preces vai pakalpojuma galīgā pārdošanas cena (t.i., cena, kādu patērētājam jāmaksā par preci vai pakalpojumu). Pārējo cenu (t.i., noteiktas mērvienības cenu un sākotnējo cenu) norādīšana eiro nebūs obligāta, tomēr pārdevēji un pakalpojumu sniedzēji būs tiesīgi visas cenas norādīt abās valūtās.

Attiecīgi laika periodā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam papildus cenu norādīšanai eiro būs jānorāda cenas arī latos. Latos obligāti būs jānorāda preces vai pakalpojuma galīgā pārdošanas cena. Pārējo cenu norādīšana latos nebūs obligāta, tomēr tirgotāji un pakalpojumu sniedzēji būs tiesīgi visas cenas norādīt abās valūtās.

MK noteikumu grozījumos iekļauti arī vairāki izņēmumi, kuros gadījumos cenu norādīšana divās valūtās nebūs obligāta, un tie ir sekojoši:

- mērvienības cenu norādīšanai mazās tirdzniecības vietās, kurās nav iespējams nodrošināt noteiktas mērvienības cenas norādīšanu patērētājam viegli identificējamā un skaidri salasāmā veidā (lauku mazie veikaliņi u.c.),

- cenu norādīšanai elektroniskajos displejos, kas tehnisku iemeslu dēļ nepieļauj norādīt cenu divās valūtās (DUS, bankomāti u.c.),

- cenu norādīšanai skaitļu izložu kuponiem, momentloterijām un skaitļu izložu kvītīm, kas drukātas līdz 2013.gada decembrim.

Savukārt elektroniskajā vidē cenas būs jānorāda divās valūtās, piedāvājot izmantot valūtas konvertācijas kalkulatoru (elektroniskie katalogi u.c.).

Tāpat MK noteikumi papildināti ar atsevišķiem izņēmumiem mērvienības cenu norādīšanas kārtībai precēm, kurai cenu norādīšana divās valūtās nav lietderīga vai tā varētu radīt pārpratumu, piemēram, precēm, kuras pārdod gabalos, saišķos vai podiņos un, kurām nav precīzi noteikta masa, tai skaitā, augļiem, augiem, dārzeņiem, smalkmaizītēm un kūkām, dažādām precēm, ko pārdod vienā iepakojumā, sabiedriskās ēdināšanas vietās piedāvātajiem ēdieniem un dzērieniem, pārtikas precēm, kuru sagatavošanai nepieciešams pievienot sastāvdaļas (pienu, krējumu, olas vai citas sastāvdaļas), kuru cena nav uzskatāma par nenozīmīgu, precēm, kuru svars nepārsniedz 10 gramus vai kuru tilpums nepārsniedz 10 mililitrus, vai citām precēm, kurām šāda norāde nav lietderīga vai tā varētu radīt pārpratumu (piem., malka, mulča u.c.).

Detalizēti ar grozījumiem 1999.gada 18.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.178 „Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas” var iepazīties MK mājaslapā internetā: http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40274340&mode=mk&date=2013-05-07.

Noteikumi stāsies spēkā 2013.gada 1.oktobrī.

Pielikumā lūdzam skatīties preču zīmes paraugu (gan ikdienas cenai, gan akcijas cenai).

Noteikumu projekts izstrādāts pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 13.panta trešo daļu un Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 17.panta trešo daļu.

Prezentācija.

Evita Urpena

LR Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr: 67013193;
E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv
Web: www.em.gov.lv;
Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija
Youtube: http://www.youtube.com/siltinam