1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupas tikšanās

SIKDG, 29.06.2013

Ceturtdien, š.g. 27. jūnijā notika kārtējā Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupas atjaunotā sastāva rīkojuma apstiprināšana.

2. Pārskats par Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupas plāna izpildi.

3. Eiro komunikācijas praktisko jautājumu diskusija, t.sk. risku vadības jautājumu un sadarbības modeļa apspriešana.

Nākamā sēde plānota š.g. 25.jūlijā plkst. 10:00