1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupas tikšanās

SIKDG, 20.06.2012

2012. gada 20. jūnijā notika kārtējā Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupas (SIKDG) sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plāna 1. pielikuma "Pasākumu plāns Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā" Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupas detalizētais pasākumu plāns.

2. Valsts valodas centra prezentācija par krievu un angļu valodas izmantošanu informatīvajos materiālos.

3. Izvērtējot priekšlikumu par eiro summu kartīšu izmantošanu, SIKDG atbalsta šo kartīšu izmantošanu komersantu vidē. Komersanti, kas būtu ieinteresēti šādas kartītes izgatavot par saviem līdzekļiem ar savu reklāmas informāciju, tiek aicināti izmantot vienotos principus kartīšu dizaina izstrādē. Pirms to izplatīšanas ir ieteicams arī veikt izmēģinājumu fokusgrupā, lai noteiktu funkcionalitāti un atbilstību visu vecumu iedzīvotājiem.