1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupas tikšanās

SIKDG, 27.04.2012

2012. gada 27. aprīlī notika kārtējā Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plāna 1. pielikuma "Pasākumu plāns Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā" Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupas pasākumu plāns.

2. Eiro ieviešanas komunikācijas stratēģijas detalizētais pasākumu plāns.