1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Valsts administrācijas darba grupas tikšanās

VADG, 29.08.2013

2013. gada 27. augustā notika kārtējā Valsts administrācijas darba grupas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Normatīvo aktu pielāgošanas pārraudzība.

2. IT ekspertu ad hoc darba apakšgrupas progresa ziņojums.

3. ES un Latvijas normatīvo aktu problēmjautājumi, kuros minēti vārdi "lats", "eiro" vai "eira".

4. Kases aparātu un tirdzniecības iekārtu pielāgošana eiro.

5. Eiro projekta darba grupas ministrijās un pašvaldībās.

6. Valsts administrācijas darba grupas Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas darba plāna detalizētā plāna pārskats

7. Eiro projekta aktualitātes.