1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Valsts administrācijas darba grupas tikšanās

VADG, 10.06.2013

2013. gada 23. maijā notika kārtējā Valsts administrācijas darba grupas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Normatīvo aktu pielāgošanas jautājumi.

2. Informācijas sistēmu apakšgrupas ziņojums.

3. Informācija par darba grupas atjaunoto sastāvu.