1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Valsts administrācijas darba grupas tikšanās

VADG, 19.06.2012

2012. gada 19. jūnijā notika kārtējā Valsts administrācijas darba grupas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Eiro ieviešanas projekta aktualitātes, t.sk. diskusija par Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plāna darba grupas komentāriem.

2. Informācija par Euro ieviešanas likumprojekta izstrādes gaitu.

3. Valsts administrācijas darba grupas detalizētā pasākumu plāna izskatīšana: tiesību aktu sakārtošanas bloka un informācijas sistēmu bloka jautājumi.