1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Valsts administrācijas darba grupas tikšanās

VADG, 19.09.2012

2012. gada 18. septembrī notika kārtējā Valsts administrācijas darba grupas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Iepazinās ar informāciju par Vadības komitejas aktualitātēm;

2. Darba grupas pārstāvji un pieaicinātās personas sniedza atskaites par darbu ar vadlīnijām saistībā ar grāmatvedības uzskaiti, nodokļu maksājumiem, viennolūka maksājuma instrumentiem, statistiku, pašvaldību jautājumu, valūtas kursu un kases aparātu darbu vienlaicīgās apgrozības periodā.