1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Valsts administrācijas darba grupas tikšanās

VADG, 19.10.2012

2012. gada 19. oktobrī notika kārtējā Valsts administrācijas darba grupas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Grozījumu projekta apstiprināšana Finanšu ministrijas 29.05.2012. rīkojumā Nr.273 "Par valsts administrācijas darba grupas izveidošanu".

2. Statusa ziņojums par grāmatvedības informācijas sistēmu jautājumu.

3. Darba grupas diskusijas par likumprojektu "Euro ieviešanas likums"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku"" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"".

4. Darba grupas diskusijas par Koncepcijas par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā vadlīniju saturu.

5. Darba grupas pārstāvji un pieaicinātās personas sniedza atskaites par darbu ar vadlīnījām saistībā ar grāmatvedības uzskaiti, nodokļu maksājumiem, viennolūka maksājuma instrumentiem, statistiku, pašvaldību jautājumu, valūtas kursu un kases aparātu darbu vienlaicīgās apgrozības periodā. Kases aparātu vadlīnijas tiek nodotas publiskajai apspriešanai.