1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Valsts administrācijas darba grupas tikšanās

VADG, 17.04.2013

2013. gada 10. aprīlī notika kārtējā Valsts administrācijas darba grupas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Eiro projekta risku vadība, ar ziņojumu piedalās Ernst&Young Baltic pārstāvji Renāte Strazdiņa un Nauris Kļava.

2. Informācijas apmaiņa par eiro ieviešanas projekta aktualitātēm.

3. Normatīvo aktu pielāgošanas darba laika grafiks.

4. Labklājības ministrijas ziņojums par maksājumu jautājumiem.