1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Valsts administrācijas darba grupas tikšanās

VADG, 23.07.2012

2012. gada 23. jūlijā notika kārtējā Valsts administrācijas darba grupas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Valsts administrācijas darba grupas detalizētā pasākumu plāna apstiprināšana.

2. Eiro ieviešanas projekta aktualitātes, t.sk. pieņemts zināšanai precizētais Latvijas Nacionālais eiro ieviešanas plāns un diskusija par darba grupas informatīvo ziņojumu.

3. Nākamā perioda aktualitātes: normatīvo aktu grozījumu laika grafika izstrāde, prioritāro normatīvo aktu apzināsana un informatīvo vadlīniju projektu izstrāde.