1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Par eiro

Latvija kļuva par Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti 2004. gada 1. maijā, pamatojoties uz sabiedrības balsojumu referendumā. Iestāšanās līgums ES paredz arī to, ka Latvijā tiks ieviests eiro. Taču, lai eiro ieviestu, Latvijai ir jāatbilst vairākiem ekonomiskiem kritērijiem, ko 1992. gadā Māstrihtā noslēgtajā līgumā noteikušas ES dalībvalstis.

Eiro_Image_06Eiro ieviešanas mērķa datums Latvijā ir 2014. gada 1. janvāris. Lai nodrošinātu savlaicīgu eiro ieviešanas pasākumu realizēšanu, valdība ir apstiprinājusi Latvijas nacionālo eiro ieviešanas plānu un eiro ieviešanas perspektīvu.

Eiro ieviešana Latvijā būs visas valsts - valsts institūciju, organizāciju, uzņēmēju un iedzīvotāju kopējs projekts. Lai pāreja uz eiro notiktu pēc iespējas efektīvāk un iedzīvotājiem ērtāk, to lielā mērā ietekmēt ir katra paša spēkos - laikus iepazīstoties ar informāciju par eiro ieviešanas gaitu un tai atbilstoši sagatavojoties.