1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Eiro banknotes un monētas

Valūtas nosaukumu „euro” (eiro) izvēlējās 1995. gadā. Tas saistās ar vārda “Eiropa” pirmo zilbi.

Eiro simbola € pamatā ir grieķu alfabēta burts epsilons (€) - kā atsauce uz Eiropas civilizācijas šūpuli, bet divas eiro simbolu šķērsojošās paralēlās līnijas apzīmē stabilitāti.

Par eiro simbola izstrādi Eiropas Komisija (EK) rīkoja iekšēju konkursu. Tika izskatīti apmēram 30 darba varianti, pārbaudot sabiedrības viedokli par desmit no tiem. Galīgo noformējumu no diviem atlasītiem piedāvājumiem 1995. gadā izraudzījās toreizējais EK priekšsēdētājs Žaks Santērs un komisārs Īvs Tibo de Silgī.

Eiro valūtas dizaina izstrāde prasīja vairākus gadus ilgu plānošanu un sagatavošanos, lai iegūtu līdzsvaru starp estētisku izskatu, praktiskiem izmēriem un aizsardzības elementiem, un rezultātā tika izstrādāts to septiņu banknošu un astoņu monētu veidols, kuras bija jālaiž klajā 2002. gada janvārī.

Visām banknotēm visās eiro zonas valstīs ir vienāds izskats. Monētu viena puse visās valstīs ir noformēta vienādi, bet otra - katrā valstī izdotajām monētām atšķiras.

Tikai Eiropas Centrālajai bankai (ECB) ir tiesības atļaut eiro zonas valstu centrālajām bankām emitēt eiro banknotes. Valstu centrālo banku kopīgs pienākums ir tās iespiest un laist apgrozībā. Monētas emitē eiro zonas dalībvalstis - tādā daudzumā, ko katru gadu apstiprina ECB.