1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Pavisam ir astoņas dažādas eiro valūtas monētas - 1, 2, 5, 10, 20 un 50 centu un 1 un 2 eiro monētas. Monētām ir dažāds lielums, krāsa un biezums atkarībā no to nomināla. Monētas (eiro un centus) apgrozībā laida reizē ar eiro banknotēm - 2002. gada 1. janvārī.

Monētas ar lielāko nominālvērtību - 1 eiro un 2 eiro - ir divkrāsainas (sudraba un dzeltenā krāsā). Vidējās nominālvērtības monētas - 10, 20 un 50 centu - ir dzeltenā krāsā, bet zemākās nominālvērtības monētas - 1, 2 un 5 centi - ir vara krāsā.

Katra nomināla monēta ir atšķirīgā lielumā. 1 centa monēta ir mazākā, bet 2 eiro monēta - vislielākā.

Vienā eiro ir 100 centu.

Dažādās eiro zonas valstīs izdotu eiro monētu dizains atšķiras, taču visas eiro monētas ir likumīgs maksāšanas līdzeklis visās eiro zonas valstīs. Monētām ir vienāds aversa (monētas priekšpuses) dizains, bet atšķirīgs - reversa (monētas aizmugures) dizains.

Lēmumu par to, ka eiro monētām būs vienāds averss un ka ikviena Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) valsts pati varēs izvēlēties dizainu monētas reversam, pieņēma 1996. gadā. Visas Eiropas Savienības (ES) valstis, izņemot Dāniju, piedalījās grafiskā dizaina konkursā, katra iesniedzot 3 dizaina variantus eiro monētu komplektam. Žūrijā darbojās ES un tās dalībvalstu valdību ierēdņi, mākslas un numismātikas eksperti, kā arī tika veikta sabiedriskās domas aptauja.

Apstiprināto eiro monētu aversa kopējo dizainu izstrādājis beļģu mākslinieks Liks Lijkss (Luc Luycx).

Monētu kopīgās puses - aversa dizainā dažādos veidos attēlota ES karte, kurai dinamisku fonu veido ES simbolizējošo zvaigžņu dažādie izkārtojumi. Trīs mazāko nominālu monētas (1, 2 un 5 centi) parāda Eiropu pasaulē. 10, 20 un 50 centi simbolizē ES kā tautu savienību. 1 un 2 eiro parāda Eiropu kā pasaules daļu bez robežām.

Monētu diametrs ir šāds:

  • 2 eiro - 25.75 mm;
  • 1 eiro - 23.25 mm;
  • 50 centu - 24.25 mm;
  • 20 centu - 22.25 mm;
  • 10 centu - 19.75 mm;
  • 5 centu - 21.25 mm;
  • 2 centu - 18.75 mm;
  • 1 centa - 16.25 mm;

Pašreiz eiro ir ieviests 18 Eiropas Savienības valstīs, un eiro monētu reversa jeb aizmugures dizains dažādās valstīs izdotām monētām ir atšķirīgs. Tas veidots, izmantojot katras valsts simboliku: