1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Eiro ieviešana uz laika ass

Latvijas nacionālajā eiro ieviešanas plānā darba uzdevumi jeb veicamie pasākumi ir sadalīti divās grupās:

  • pasākumi, kuru realizēšana tiek veikta neatkarīgi no eiro ieviešanas datuma vai  pastāvīgi;
  • pasākumi, kuru realizēšana tiek uzsākta un pabeigta noteiktā laikā attiecībā pret eiro ieviešanas dienu2014.gada 1.janvāri (€ dienu).

Lai savlaicīgi un pilnvērtīgi veiktu pēdējos (2.grupas pasākumi, kuru realizēšana ir saistīta ar eiro ieviešanas datumu) praktiskos uzdevumus, kas nepieciešami pārejas uz eiro sagatavošanai, paredzēts, ka Latvijas valdība eiro ieviešanas mērķa datumu oficiāli noteiks vismaz divus gadus (24 mēnešus) pirms € dienas.

Paredzēts, ka sagatavotais eiro ieviešanas pasākumu plāns tiek aktualizēts vai koriģēts, pamatojoties uz jaunākajāLatvijas konverģences programmā ietvertajām prognozēm nākamajiem 3 gadiem.