1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Eiro ieviešanas komunikācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana saskaņā ar Eiro ieviešanas komunikācijas stratēģiju Latvijā un Latvijas Nacionālo eiro ieviešanas plānu.

Publicēts: 02.04.2013.