1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Latvijas soļi ceļā uz eiro ieviešanu

Lai pilnvērtīgi sagatavotos eiro ieviešanai, tādējādi nodrošinot veiksmīgu šī procesa norisi, Latvija jau ir veikusi vairākus priekšdarbus.

No 2005. gada 1. janvāra lats ir piesaistīts eiro ar kursu EUR 1 = 0.702804 LVL. Kopš 2005. gada 2. maija Latvija irpievienojusies Valūtas kursa mehānismam II (VKM II).

Valūtas kursa mehānisms II (VKM II)

VKM II ir daudzpusējs līgums ar mērķi veicināt valūtas kursa stabilitāti un koordināciju Eiropā. Pievienošanās VKM II ir arī nepieciešams solis, lai Latvija ieviestu eiro un kļūtu par pilntiesīgu Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) dalībnieci. VKM II ir sistēma, kuras ietvaros pēc daudzpusējām konsultācijām (ES dalībvalstis, Eiropas Centrālā banka(ECB), Eiropas Komisija, VKM II kandidātvalsts) šī mehānisma dalībvalsts piesaista nacionālās valūtas kursu eiro.

Latvija VKM II pievienojās ar jau pastāvošo lata kursu attiecībā pret eiro (1 EUR = Ls 0.702804). VKM II ietvaros valūtas kursam tiek pieļautas standarta svārstības ±15% apmērā no centrālā jeb piesaistes kursa. Tomēr Latvija uzņēmās vienpusēji nodrošināt valūtas kursa svārstības ±1% apmērā, saglabājot līdzšinējo, finanšu tirgum ierasto lata svārstību koridora platumu, kāds pastāvējis kopš lata piesaistes SDR 1994. gadā un tika saglabāts, 2005. gada 1. janvārī piesaistot latu eiro.

Saskaņā ar eiro ieviešanas kritērijiem ES dalībvalstij līdz eiro ieviešanai šī mehānisma ietvaros jādarbojas vismaz divus gadus. Taču šā perioda ilgums ir atkarīgs no Māstrihtas kritēriju (vairāki ekonomiski nosacījumi, kas ietver prasības attiecībā uz inflācijas, procentu likmju, budžeta deficīta un valdības parāda līmeni) izpildes.

Lai lemtu par Latvijas gatavību eiro ieviešanai, pēc valdības ierosinājuma EK un ECB sagatavos konverģences ziņojumu - vērtējumu par valsts gatavību dalībai EMS, un pozitīva vērtējuma gadījumā Latvija varēs pievienoties EMS un ieviest eiro kā likumīgu maksāšanas līdzekli valstī.

Latvijā ir izveidots un aktīvi darbojas eiro ieviešanas projekts. Tā ietvaros eiro ieviešanai nepieciešamo pasākumu plānošanā un vienlaikus arī īstenošanā sadarbojas atbildīgās valsts institūcijas, finanšu un komerciestādes, nevalstiskās organizācijas u.c.

Viens no nozīmīgākajiem soļiem ceļā uz eiro ieviešanu, ko jau veikusi Latvija, ir Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plāna izstrāde. Šis plāns nosaka uzdevumus, kas un kādos termiņos ir veicami eiro ieviešanas nodrošināšanai, kā arī definē eiro ieviešanas principus un ieviešanas procesa scenāriju.

LejupielādētVeicamie soļi 2013.gadā. (PDF, 215.83kb)