1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Latvijas normatīvie akti

Lai pilnībā nodrošinātu eiro ieviešanu Latvijā, būs jāveic gan spēkā esošo normatīvo aktu grozījumi, gan jāapstiprina jauni normatīvie akti.

Eiro ieviešanas procesa nodrošināšanai nepieciešamās normatīvās bāzes sakārtošanu eiro projekta ietvaros veic  Valsts administrācijas darba grupa.

Sākotnēji tika pieņemts konceptuāls lēmums par veidu un kārtību, kādā notiks normatīvo aktu sakārtošana eiro ieviešanai. Ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.282 2010.gada 27.jūnijā tika apstiprināta koncepcija normatīvo aktu sakārtošanai saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā, kurā ir noteikti scenāriji normatīvo aktu un pašvaldību saistošo noteikumu sakārtošanai, kā arī pielikumos apkopoti tie normatīvie akti, kuros būs nepieciešami grozījumi saistībā ar eiro. Izpētē bija iesaistītas visas ministrijas un tajā tika arī gūts priekšstats par nepieciešamo grozījumu veidiem un apjomu.

Nākamais solis normatīvās bāzes veidošanai bija vienotās Eiropas valūtas ieviešanas likuma jeb tā dēvētā "Jumta likuma" apstiprināšana. Turpmākie darbi ir saistīti ar pārējo normatīvo aktu grozījumu izstrādāšanu.

"Jumta likumā" tiek noteikti visi eiro ieviešanas pamatnosacījumi, kas saistīti ar eiro ieviešanu un ir paredzētiNacionālajā eiro ieviešanas plānā. Šis likums tika iesniegts izskatīšanai un saskaņošanai Eiropas Centrālajai bankai(ECB), kura kopā ar eiro zonas valstu centrālajām bankām īsteno vienotu monetāro politiku eiro zonā. Izmaiņas tika veiktas arī likumā "Par Latvijas Banku", kas nosaka Latvijas Bankas integrāciju eirosistēmā.

 

Papildu eiro likumam, ir aktuāli četri Ministru kabineta noteikumi:

- Satiksmes ministrijas noteikumi "Par pasta pakalpojumu sniegšanas vietām latu nomaiņai". 302 Latvijas Pasta pasta pakalpojumu sniegšanas vietas, kurās tiks nodrošināta bez maksas skaidrās naudas latu nomaiņa uz eiro.

- Ekonomikas ministrijas noteikumi ""Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 18.maija noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas"". Konsolidētā noteikumu versija.

- Ministru kabineta noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""

- Finanšu ministrijas noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""

 

Lai sniegtu atbalstu grozījumu sagatavošanā, kuri normatīvajos aktos ir nepieciešami, lai tos pielāgotu euro ieviešanai, ir izstrādātas praktiskās vadlīnijas.

LejupielādētPrezentācija par grāmatvedības, nodokļu un kases aparātu jautājumiem budžeta iestādēm. (PDF, 1.86Mb)

Lejupielādēt16.05.2013. Grozījumi tiesību aktos saistībā ar eiro ieviešanu (Valsts Kancelejas prezentācija). (PDF, 473.68kb)

Lejupielādēt22.04.2013. Seminārs par normatīvo aktu pielāgošanu. (PDF, 1.77Mb)

LejupielādētNormatīvo aktu pielāgošanas eiro ieviešanai vadlīnijas. (atjaunots 19.04.2013.) (PDF, 585.05kb)

LejupielādētNormatīvo aktu pielāgošanas eiro ieviešanai vadlīniju pielikums. (atjaunots 19.04.2013.) (XLSX, 11.91kb)

LejupielādētVadlīnijas pašvaldībām pārejas periodā no latiem uz eiro. (PDF, 266.33kb)

LejupielādētVadlīnijas pašvaldībām pārejas periodā no latiem uz eiro. Pielikums (pievienots 02.09.2013.) (XLS, 46.08kb)

LejupielādētEiro ieviešanas kārtības likuma kopsavilkums (infografika). (PDF, 240.97kb)

Lejupielādēt302 Latvijas Pasta pasta pakalpojumu sniegšanas vietas, kurās tiks nodrošināta bez maksas skaidrās naudas latu nomaiņa uz eiro. (XLS, 113.66kb)