1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Patērētāju aizsardzība

Eiro un tā lietošana ikdienā būs jaunums lielākajai daļai patērētāju. Lai eiro ieviešana noritētu veiksmīgi, šī procesa īstenošanā nepieciešama visu iesaistīto posmu (valsts institūcijas, bankas, uzņēmumi u.c.) cieša sadarbība, jo eiro ieviešana Latvijā būs visas valsts kopējs projekts.

Arī pašu patērētāju spēkos ir ietekmēt šo procesu. Lai pāreja uz eiro notiktu pēc iespējas efektīvāk un iedzīvotājiem ērtāk, lielā mērā būs atkarīgs no naudas lietotāju informētības - zināšanām par eiro un tā plānoto ieviešanas gaitu.

Tādēļ, tuvojoties eiro ieviešanas datumam, patērētāju informēšanai tiks organizēta īpaša kampaņa, kuras ietvaros par eiro ieviešanas gaitu stāstīs gan reklāmas un raidījumi radio un televīzijā, būs publikācijas gan nacionālajos, gan reģionālajos laikrakstos, kā arī tiks izdoti un izplatīti dažādi bukleti un citi materiāli. Taču iepazīties ar eiro ieviešanas projektā paredzētajiem pasākumiem un sekot līdzi jaunumiem iespējams arī šajā interneta vietnē www.eiro.lv, kas ir viena no sabiedrības informēšanas kampaņas sastāvdaļām.

Cenu paralēlā atspoguļošana

Lai nepieļautu iespējamos patērētāju tiesību pārkāpumus un mazinātu preču un pakalpojumu cenu spekulatīvu kāpumu, Latvijas nacionālajā eiro ieviešanas plānā ir paredzēti pasākumi, kas būs jāievēro visiem tirgotājiem un pakalpojumu sniedzējiem.

Viena no būtiskākajām prasībām ir cenu paralēlās atspoguļošana, kas būs jānodrošina jau trīs mēnešus pirms eiro ieviešanas dienas un vēl seši mēneši pēc tās. Cenas eiro būs norādītas pēc oficiālā lata un eiro maiņas kursa, strikti ievērojot matemātiskos principus. Cenu paralēlās atspoguļošanas principi un periods būs vienādi saistoši gan valsts, gan privātajam sektoram.

Preču un pakalpojumu cenas, kas būs norādītas abās valūtās, ļaus patērētājiem jau laikus sagatavoties norēķinu valūtas maiņai un atvieglos preces vērtības salīdzināšanu eiro un latos.

Cenu kontroles mehānisms

Procesu, kā tirgotāji īstenos šīs prasības, uzraudzīs atbildīgās valsts institūcijas sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām. Tas tiks veikts, lai eiro ieviešanas procesa gaitā izvairītos no negodīgas cenu noapaļošanas (cenu eiro norādot augstāku, nekā tā ir latos), kā arī novērstu iespējamus mēģinājumus ieturēt papildu naudas summu par norēķināšanos eiro.

Saskaņā ar eiro ieviešanas pasākumu plānu tiks rīkoti mācību semināri nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par patērētāju tiesībām, mācību semināri komersantiem, kā arī tiks organizēta akcija "Godīgs eiro ieviesējs". Tās ietvaros komersanti, kas būs ievērojuši visus noteikumus - precīzi aprēķinājuši un atbilstoši norādījuši cenas eiro, saņems atšķirības zīmi ar nosaukumu "Godīgs eiro ieviesējs".

Patēriņa preču groza cenu uzraudzīšana

Ekonomikas ministrija (EM) tuvojoties eiro ieviešanai ir atsākusi populārāko patēriņa preču groza cenu uzraudzīšanu. Dati par izmaiņām ir publicēti EM mājas lapā, kā arī tie tiks analizēti, sekojot eiro ieviešanas procesa norisei. 

Pēc eiro ieviešanas

Ieguvumi patērētājiem pēc eiro ieviešanas:

  • vieglāk salīdzināt preču un pakalpojumu cenas dažādās valstīs;
  • izdevīga un ērtāka ceļošana;
  • palielinās konkurence tirgotāju un pakalpojumu sniedzēju starpā.