1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Scenārijs

Vienlaicīga eiro skaidrās un bezskaidrās naudas ieviešana

Latvijā eiro ieviešanas scenārijs paredz vienlaicīgu skaidrās un bezskaidrās naudas ieviešanu. Tas nozīmē, ka eiro ieviešanas dienā jeb € dienā pāreja uz eiro notiek ne tikai bezskaidras naudas norēķinos un bankas kontos esošie bezskaidrās naudas latu uzkrājumi tiek automātiski konvertēti eiro, bet arī apgrozībā vienlaikus tiek laista eiro skaidrā nauda.

Šādu scenāriju, kad vienlaicīgi ievieš eiro skaidro un bezskaidro naudu, sauc par Lielā sprādziena (angliski - Big bang) scenāriju.

Eiro ieviešanas scenāriji

Pēc Lielā sprādziena jeb Big bang scenārija eiro tiek ieviests jaunajās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs.

Salīdzinājumam - sākotnēji, kad uz eiro valūtu pārgāja vairākas vecās ES dalībvalstis, šis process tika organizēts pakāpeniski - vispirms ieviešot eiro bezskaidras naudas norēķinos un skaidrās naudas ieviešanu veicot pēc trim gadiem. Šo scenāriju, kad valūtas ieviešana notiek pakāpeniski, dēvē par Madrides scenāriju.

big_bang_500

Eiro ieviešanas scenārijā paredzēti šādi posmi:

Lata un eiro vienlaicīgas apgrozības periods

2 nedēļas pēc € dienas

 

Periods latu skaidrās naudas nomaiņai pret eiro

sešus mēnešus pēc € dienas  - visās komerciestādēs; neierobežotu laiku pēc € dienas - Latvijas Bankā

Cenu paralēlās atspoguļošanas periods

3 mēnešus pirms un 6 mēnešus pēc € dienas

Pēc eiro ieviešanas:

  • Algas un sociālie pabalsti, pensijas tiks izmaksātas eiro;
  • Banku automāti tiks pārslēgti no latu izsniegšanas režīma uz eiro izsniegšanas režīmu;
  • Visām līgumsaistībām (t. sk. kreditēšanas) piemēros līgumu nepārtrauktības principu - spēkā esošos līgumus nevajadzēs grozīt vai aizstāt ar jauniem;
  • Visas norēķinu IT sistēmas un naudas apstrādes sistēmas tiks pārveidotas uz eiro;
  • Grāmatvedības uzskaite tiks veikta eiro;
  • Dažādi maksāšanas automāti - autostāvvietu, kafijas, biļešu u.c. pakāpeniski tiks pielāgoti eiro monētu pieņemšanai.