1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Iniciatīvas „Godīgs eiro ieviesējs” memorandā iekļauti 5 principi godprātīgas uzņēmējdarbības prakses īstenošanai:

1) neizmantot eiro ieviešanu preču un pakalpojumu cenu celšanai;

2) visām precēm un pakalpojumiem norādīt skaidras un nepārprotamas cenas latos un eiro cenu paralēlās atspoguļošanas periodā no 2013. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 30.jūnijam;

3) nodrošināt godīgu cenu pārrēķinu no latiem uz eiro, ievērojot oficiālo valūtas pārejas kursu 1 EUR = 0.702804 LVL un cenu matemātiskas noapaļošanas principus, kā arī ar cenu pārrēķinu un norādīšanu saistītos likumdošanas aktus;

4) uzņēmējs savu iespēju robežās veicina savu sadarbības partneru, piegādātāju un klientu pievienošanos iniciatīvai, pēc iespējas skaidrojot memoranda mērķi un principus eiro ieviešanas periodā;

5) uzņēmējs informē un apmāca darbiniekus par jautājumiem, kas saistīti ar eiro ieviešanu, nodrošinot viņu spēju savas kompetences ietvaros izskaidrot klientiem cenu norādīšanas principus.

Memorands

Pieteikties