1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Uzņēmuma sagatavošana eiro ieviešanai

Eiro ieviešana ir ļoti apjomīgs projekts, ko pārrauga valsts institūcijas, taču tā īstenošanā būs iesaistīti gan uzņēmumi, gan ikviens naudas lietotājs. Uzņēmumam pāreja uz eiro noteikti nozīmēs izmaiņas grāmatvedības un IT jomā, taču tā sevī var ietvert arī plašākus procesus. Kādi pasākumi uzņēmumam veicami, gatavojoties pārejai uz eiro, ir atkarīgs no daudziem faktoriem, piemēram, uzņēmuma lieluma, tā galvenajām darbības jomām, skaidras naudas izmantošanas apjoma, IT sistēmu iesaistes u.c.

Ņemot vērā eiro ieviešanas vispārējos principus un scenāriju, uzņēmumiem būs jānodrošina atbilstība noteiktajām prasībām (lata un eiro vienlaicīgas apgrozības periods, obligāta cenu paralēla atspoguļošana  u.c.), kā arī, piemēram, jārēķinās ar līdzšinējās cenu politikas pārskatīšanu vai jaunas cenu politikas izstrādi un citiem aspektiem.

Projekta organizēšana

Lai uzņēmuma ietvaros izstrādātu veicamo pasākumu plānu un īstenotu efektīvu eiro ieviešanu, uzņēmumam būtu jāapsver iespēja jau savlaicīgi izveidot savu eiro ieviešanas projektu.

Sagatavošanās ir jāuzsāk pēc iespējas ātrāk, īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem ir lietderīgi sākt iekšējos priekšdarbus, lai varētu izmantot iespējas, ko dod savlaicīgi sākta sagatavošanās. Tas var palīdzēt gūt konkurētspējas priekšrocības, salīdzinājumā ar uzņēmumiem, kas vēl nav sākuši priekšdarbus.

Sagatavošanās sākuma posms ietver šādus soļus: paredzamās valūtas maiņas ietekmes novērtējums, stratēģijas izvēle, sagatavošanās darbu koordinatora izvēle, rīcības plāna izstrāde un finanšu līdzekļu plānošana.

Gan gatavojoties eiro ieviešanai, gan to vēlāk īstenojot, būtiski ir sekot informācijai par šo procesu - izmantot visus pieejamos informācijas avotus.

Liela uzmanība jāveltī grāmatvedības un finanšu vadības pielāgošanaiIT sistēmu pielāgošanaiskaidras naudas pārvaldībai, kā arī darbinieku informēšanai un apmācībai.

Attiecības ar klientiem un piegādātājiem

Svarīgi paturēt prātā, ka līdz ar eiro ieviešanu klienti mazumtirdzniecības nozarē var justies nedroši un dažkārt pat nobažījušies par iespējamām negatīvām sekām, piemēram, cenu pieaugumu. Uzticības veidošanas pasākumi, balstoties uz konkrētu informāciju, var novērst negatīvu attieksmi un radīt lielāku gatavību pieņemt eiro.

Tādēļ arī uzņēmuma interesēs ir panākt, lai klienti būtu labi informēti. Piemēram, klientus var informēt par maiņas kursu ar uzskatāmiem piemēriem (cenu tabulas galvenajām precēm, bukleti u.c.). Tas ir vienkāršs veids, kā parādīt, ka cenas ir konvertētas pareizi, un mazināt nedrošību.

Par uzņēmuma soļiem pārejai uz eiro ir jāinformē arī korporatīvie klienti. Tiem jāzina, kad uzņēmums plāno sākt izmantot eiro.

Ir ieteicams jau labu laiku pirms pārejas uz eiro esošajiem piegādātājiem lūgt piesūtīt cenrāžus un rēķinus eiro. Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem eiro ieviešana var būt iespēja, lai iegūtu izdevīgākus piegādes noteikumus.

Eiro ieviešanas procesā uz visiem esošajiem līgumiem attiecas līguma nepārtrauktības princips. Tas nozīmē, ka esošie līgumi ar summām latos paliks spēkā. Šajos līgumos monetārās vērtības konvertēs eiro, izmantojot oficiāli noteiktu maiņas kursu.

Vairāk par ieteikumiem eiro ieviešanas plānošanā - Eiropas Komisijas sagatavotajā bukletā.


Eiro projekta semināru un diskusiju materiāli

Eiro projekta ietvaros norit diskusijas un semināri par praktiskajiem jautājumiem, kā arī par eiro ieviešanas ieguvumiem, izmaksām, Māstrihtas kritēriju izpildi u.c. jautājumiem. Zemāk pieejami materiāli no aktuālākajiem semināriem un diskusijām.

Lejupielādēt: 04.12.2013. Seminārs par eiro ieviešanas praktiskajām vadlīnijām. (PDF, 16,29 Mb)

Lejupielādēt24.09.2013. Kases aparātu un cenu zīmju prasības pārejas periodam. (PDF, 4.19Mb)

Lejupielādēt06.09.2013. Seminārs nefinanšu sektoram par vadlīnijām. Ventspils. (PDF, 1.96Mb)

Lejupielādēt19.08.2013. Finanšu ministrijas pārstāvju prezentācija par eiro Latvijas Zvērināto revidentu asociācijas vasaras konferencē. (PDF, 1.61Mb)

Lejupielādēt28.02.2013. Seminārs personāla vadības nozares ekspertiem. (PDF, 1.47Mb)

Lejupielādēt30.01.2013. Seminārs nefinanšu sektoram par vadlīnijām. (PDF, 2.08Mb)

Lejupielādēt17.01.2013. Seminārs pašvaldībām par grāmatvedības un nodokļu vadlīnijām. (PDF, 1.25Mb)

Lejupielādēt19.12.2012. Otrā diskusija par vadlīnijām darbam ar kases aparātiem un kases sistēmām. (PDF, 446.95kb)

Lejupielādēt14.12.2012. Latvijas - Igaunijas seminārs informācijas tehnoloģiju jomā, t.sk. arī par eiro. (PDF, 1.76Mb)

Lejupielādēt05.12.2012. Seminārs pašvaldībām par pašvaldību vadlīnijām. (PDF, 1.14Mb)

Lejupielādēt03.12.2012. Seminārs lauksaimniecības nozares pārstāvjiem. (PDF, 4.46Mb)

Lejupielādēt29.11.2012. Seminārs valsts iestāžu darbiniekiem. (PDF, 1.95Mb)

Lejupielādēt28.11.2012. Seminārs nefinanšu sektoram par vadlīnijām. (PDF, 1.42Mb)

Lejupielādēt23.11.2012. Diskusija par vadlīnijām darbam ar kases aparātiem un kases sistēmām. (PDF, 819.83kb)

Lejupielādēt11.10.2012. Diskusija ar Latvijas Komercbanku asociāciju par eiro likumprojektu. (PDF, 667.78kb)

LejupielādētEiro Latvijā: 1 eiro = 0,702804 lati, Latvijas Bankas prezentācija. (PDF, 1.21Mb)