1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!
 • Pēc kāda kursa lati tiks mainīti pret eiro?

No 2014. gada 1. janvāra latus pret eiro bez komisijas maksas apmainīs pēc Latvijas Bankas līdz šim noteiktā un Eiropas Savienības valstu neatsaucami fiksētā kursa - 0.702804 lati par eiro (piemēram, 1 lats = 1.42 eiro).

Latvijas tautsaimniecībai lata piesaistes kurss eiro ir bijis izdevīgs, ko atzīst arī uzņēmēji un iedzīvotāji, un tas netiks mainīts. Tātad par katru latu cilvēks saņems 1.42 eiro (pirms noapaļošanas – 1.422872).

Lats ir piesaistīts eiro kopš 2005. gada 1. janvāra, un kopš tā paša gada maija Latvija iekļāvās Valūtas kursa mehānismā (VKM II). Vismaz  divus gadus ilga dalība VKMII  ir viens no pieciem eiro ieviešanas (Māstrihtas) kritērijiem, lai novērtētu valūtas kursa atbilsmi valsts ekonomikai. Latvija ir bijusi šai mehānismā jau septiņus gadus, un lata piesaistes kurss eiro ir atbildis un atbilst tautsaimniecības attīstībai. Tagad Eiropas Savienības valstis ir neatsaucami noteikušas, ka pāreja uz eiro notiks pēc Latvijas Bankas līdzšinējā kursa 0.702804 LVL/EUR. Tas nozīmē, ka par saviem 100 latiem pēc eiro ieviešanas saņemsiet 142.29 eiro, un par 1,000 latiem – 1,422.87 eiro.

Norādes papildinformācijai: Par Latvijas dalību Valūtas kursa mehānismā II un Regula 870/2013, ar kuru groza Regulu 2866/98, attiecībā uz eiro kursu Latvijai

 • Kādēļ oficiālais pārejas kurss no latiem uz eiro ir 0.702804, nevis apaļāks skaitlis, ar kuru būtu vieglāk pārrēķināt un salīdzināt cenas?

To, ka pārejas kursu uz eiro apstiprina ar sešiem nozīmīgiem cipariem, nosaka Eiropas Savienības Padomes 1997. gada 17. jūnija Regula Nr. 1103/97. Veicot pāreju uz eiro, maiņas kursu nenoapaļo un nesaīsina. Tas nepieciešams, lai sasniegtu augstu precizitāti konvertēšanas operācijās.

Uzaicinot valsti iestāties Ekonomikas un monetārajā savienībā, kursu nosaka Eiropas Savienības Padome. Tā 2013. gada 9. jūlijā apstiprināja pārejas kursu no latiem uz eiro 1 eiro = 0.702804 lati, kas ir spēkā no 2014. gada 1. janvāra. Pēc šāda kursa lats tika piesaistīts eiro 2005. gada sākumā, un toreiz piesaiste notika pēc tā brīža kursa valūtu tirgū. Visu šo laiku piesaistes kurss nav mainījies, un lats nav ticis ne devalvēts, ne revalvēts.

Norādes papildinformācijai: ES Padomes Regula (EK) Nr. 1103/97

 • Kādi ir ar latu pret eiro nomaiņas saistītie naudas summu noapaļošanas principi?

Naudas summas apaļo pēc ierastajiem matemātikas principiem.

Naudas summas apaļo līdz tuvākajam centam, ņemot vērā trešo zīmi aiz komata.

1) Ja trešā zīme aiz komata ir no 0 līdz 4, tad centa vērtība nemainās;

2) Ja trešā zīme aiz komata ir no 5 līdz 9, tad cents tiek apaļots par vienu vērtību uz augšu.

Piemēram, ja prece maksā 1 latu, kas pēc oficiālā pārejas kursa ir 1.4228… eiro, tad cena noapaļojama uz leju – uz 1.42 eiro. Ja prece maksā 3 latus, kas pēc oficiālā kursa ir 4.2686… eiro, tad cena noapaļojama uz augšu – uz 4.27 eiro.

Norādes papildinformācijai: Eiro ieviešanas kārtības likums

 • Cik ilgi varēs apmainīt skaidras naudas latus pret eiro?

Latus pret eiro pēc Latvijas Bankas līdzšinējā un Eiropas Savienības valstu neatsaucami fiksētā kursa - 0.702804 lati par eiro (piemēram, 1 lats = 1.42 eiro) un bez komisijas maksas varēs apmainīt neierobežoti ilgu laiku.

Proti, Latvijas Bankas kasēs latus pret eiro varēs samainīt neierobežoti ilgu laiku, sešus mēnešus no eiro ieviešanas dienas tas būs iespējams kredītiestādēs, trīs mēnešus - 302 Latvijas pasta nodaļās.

Arī valūtas maiņas punktiem, kas izvēlēsies piedāvāt latu maiņu pret eiro, sešus mēnešus pēc eiro ieviešanas dienas tas būs jādara pēc oficiālā pārejas kursa un bez komisijas maksas.

Saskaņā ar aplēsēm 2013. gada vasaras beigās pēc Latvijas pievienošanās eirozonai latus pret eiro bez maksas varēs apmainīt kredītiestāžu filiālēs un dažos valūtas maiņas punktos visā Latvijā, 302 Latvijas Pasta nodaļās un Latvijas Bankas kasēs trīs pilsētās, kā arī eiro varēs izņemt 1061 bankomātā.

Norādes papildinformācijai: Eiro ieviešanas kārtības likums

 • Cik ilgi apgrozībā būs vienlaikus lats un eiro?

Lati un eiro vienlaikus apgrozībā būs divas nedēļas no eiro ieviešanas dienas, t.i. no 2014. gada 1. janvāra līdz 14. janvārim.

Norādes papildinformācijai: Eiro ieviešanas kārtības likums

 • Cik ilgi varēs norēķināties ar latiem?

Iedzīvotāju ērtībām paredzēta 2 nedēļu ilga abu valūtu – lata un eiro – vienlaicīga lietošana. Iedzīvotāji visus maksājumus šai laikā varēs veikt arī latos, atlikumu par veikto darījumu saņemot eiro.

Norādes papildinformācijai: Eiro ieviešanas kārtības likums

 • Cik ilgi cenas veikalos un citur būs norādītas latos un eiro?

Cenas vienlaicīgi latos un eiro obligāti jānorāda trīs mēnešus pirms un sešus mēnešus pēc eiro ieviešanas dienas, t.i., no 2013. gada 1. oktobra, līdz 2014. gada 30. jūnijam.

Pārdevēji iedzīvotāju ērtībām cenas abās valūtās var norādīt arī pirms un pēc šī laika.

Norādes papildinformācijai: Eiro ieviešanas kārtības likums

 • Ko iesākt ar vienu un divu latu kolekcijas monētām, piemēram, ar stārķa, sēnes un citiem attēliem? Vai ar šādām naudas vienībām varēs likumīgi norēķināties?

Pārejot uz eiro, iedzīvotāji šīs monētas varēs apmainīt tāpat kā citas latu naudas zīmes.

Arī īpašās latu apgrozības monētas varēs apmainīt pret eiro Latvijas Bankā, bankās, Latvijas Pastā. Latvijas Bankā lata banknotes un monētas varēs apmainīt neierobežotu laiku pēc eiro ieviešanas dienas. Protams, cilvēki, kas to vēlēsies, īpašās apgrozības monētas, kā arī jubilejas un piemiņas monētas saglabās savās kolekcijās.

 • Kas notiks ar latu banknotēm un monētām pēc eiro ieviešanas?

Latu banknotes tiks sasmalcinātas un iznīcinātas. Metāla nauda tiks deformēta un metāls pārdots, ienākumus izmantojot eiro monētu iegādei.

Kā to paredz Eiro ieviešanas kārtības likums, latu naudaszīmes tiks iznīcinātas. Visu no apgrozības izņemto latu uzglabāšana "nepieciešamības gadījumam" būtu dārgāka nekā to saražošana no jauna.

 • Vai Latvijai, ieviešot eiro, kals 1 un 2 centu monētas, kuru lietderību Eiropas Komisija šogad vērtējusi?

Ja 2014. gada 1. janvārī Latvija pāries uz eiro, apgrozībā nonāks visu nominālvērtību eiro un eiro centu monētas. Eiro monētu nominālvērtības neatšķiras no Latvijā jau ierastajām un  atbilst Latvijas pircēju ieradumiem un tirdzniecības uzņēmumu praksei. Visu Latvijas eiro monētu pašizmaksa ir mazāka par to nominālvērtību. Arī esošās eiro zonas valstis nav nolēmušas atteikties no 1 un 2 centu nomināliem.

To, kādas nominālvērtības eiro monētas visā eirozonā izlaižamas, nosaka ES Padomes regula.

Daudzu nelielu preču un pakalpojumu cenas Latvijā pašlaik tiek izteiktas santīmos, turklāt nereti tā, ka veikalniekam atlikuma izdošanai nepieciešamas mazo nominālu monētas. Latvijas pircēji pie tām ir pieraduši un aktīvi lieto. To, cik apgrozībā ir konkrētu naudaszīmju,  nosaka naudas lietotāju pieprasījums – veikali, pakalpojumu sniedzēji tās pieprasa bankām un tās savukārt Latvijas Bankai.

Pašlaik apgrozībā Latvijā ir 480 milj. santīmu monētu, no tām mazo nominālvērtību monētas - 1 un 2 santīmi - 320 milj. gabalu jeb 67%. Attiecīgi kopējais Latvijas eiro centu apjoms, ko plānots kalt, ja tiks pieņemts lēmums par Latvijas dalību eiro zonā, ir 400 milj. gabalu, no tiem 1 un 2 centu monētas kopā ir  200 milj. gabalu jeb 50%. Atbilstoši līgumam par monētu izgatavošanu 1 centa monētas pašizmaksa paredzēta 0.0072 eiro, bet 2 centu monētas – 0.0094 eiro.

 • Vai ar Latvijas eiro monētām varēs norēķināties ārpus Latvijas?

Jā, visu eiro zonas valstu izlaistās eiro monētas ir likumīgs maksāšanas līdzeklis citās eiro zonas valstīs.

Tas nozīmē, ka, piemēram, ar Latvijas eiro monētām varēs norēķināties Portugālē un ar Itālijas monētām – Latvijā. Izņēmums būs eiro jubilejas un piemiņas monētas, kuras būs oficiāls maksāšanas līdzeklis tikai tajā valstī, kur tiks izlaistas.

 • Vai Latvijā izlaistām eiro naudas zīmēm būs atšķirīgs dizains?

Banknotēm visās eiro zonas valstīs dizains ir vienots, bet, tāpat kā ikviena eiro zonas valsts, arī Latvija kals monētas ar savu dizainu atšķirīgajā - nacionālajā pusē.

Norāde papildinformācijai: http://www.bank.lv/es-un-eiro/latvijas-eiro-monetas

 • Kas būs attēlots uz Latvijas eiro monētām?

Tautas ideju konkursā noskaidrots, ka Latvijas eiro monētas rotās mums būtiski simboli – uz 1 un 2 eiro monētām tautumeitas portrets no sudraba pieclatnieka. Uz 10, 20 un 50 centu monētām – Latvijas Republikas lielais valsts ģerbonis un uz 1, 2 un 5 centu monētām Latvijas Republikas mazais valsts ģerbonis.

Norāde papildinformācijai: http://www.bank.lv/es-un-eiro/latvijas-eiro-monetas

 • Vai Latvijā būs pieejamas tikai Latvijas eiro monētas?

Visas eiro naudas zīmes ir likumīgs maksāšanas līdzeklis eiro zonā. Tātad arī Latvijā, kad šeit ieviesīs eiro, varēs norēķināties un cilvēku makos nonāks dažādas eiro monētas.

Pārsvarā gan būs sastopamas eiro monētas ar Latvijas simboliku. Citu dalībvalstu izlaistās eiro monētas Latvijā galvenokārt nonāks tūrisma ceļā.

 • Kur var iepazīties ar eiro naudas zīmju paraugiem?

Ar eiro naudas zīmju paraugiem var iepazīties Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē: www.ecb.eu un Latvijas Bankas interneta vietnē www.bank.lv.

Latvijas eiro monētu nacionālās puses dizainparaugi ir apskatāmi Latvijas Bankas interneta vietnē www.bank.lv.

Tuvojoties eiro ieviešanai, iedzīvotāji saņems drukātu un cita veida informāciju par eiro naudaszīmēm un to pretviltošanas pazīmēm.

Norāde papildinformācijai: http://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.lv.html un http://www.bank.lv/es-un-eiro/banknotes

 • Kur drukās Latvijas eiro banknotes?

Eiro banknošu izgatavošanai Latvijas vajadzībām sadarbībā ar citu valstu centrālajām bankām tiks organizēts atklāts konkurss starp Eiropas Centrālās bankas autorizētajām naudas spiestuvēm. Pirmajā – eiro ieviešanas – gadā banknotes aizņemsimies no citām eiro zonas valstīm.

 • Kur kals Latvijas eiro monētas?

Latvijas eiro monētas tiek kaltas Bādenes-Virtembergas Valsts kaltuve (Vācija). Tā tika izvēlēta atklātā konkursā, kurā piedalījās piecas kaltuves.

 • Vai tiek izlaistas eiro jubilejas monētas? Vai tādas būs ar Latvijas sižetiem?

Arī pēc eiro ieviešanas Latvija plāno izlaist jubilejas jeb kolekciju monētas ar mūsu zemei raksturīgiem sižetiem.

Kolekciju monētas tiks izlaistas ik gadu aptuveni tādā pašā apjomā, kā līdz šim. Tirāžas būs atkarīgas no pieprasījuma vietējā un starptautiskajā tirgū. Šīs monētas ir maksāšanas līdzeklis tikai emisijas valstī. To nominālvērtībai jābūt atšķirīgai no apgrozības monētu nominālvērtības.

Katru gadu katrai dalībvalsti ir tiesības izlaist divas īpašās (piemiņas) apgrozības 2 eiro monētas, kas veltītas valsts, Eiropas pasaules nozīmes notikumam. Papildus var tikt izlaista vēl viena 2 eiro monēta kāda kopēja ES valstu projekta ietvaros, piem., ES vai EMS jubileja.

Norāde papildinformācijai: www.staatlichemuenzenbw.de