1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Aicina valsts kapitālsabiedrības pievienoties iniciatīvai "Godīgs eiro ieviesējs"

Finanšu ministrija, 22.10.2013

Šodien Finanšu ministrija Eiro projekta darba grupu vārdā sniedza informatīvo ziņojumu Ministru kabineta sēdē "Par laika periodā no 2013. gada 1. augusta līdz 2013. gada 30. septembrim paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā".

Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupa turpināja intensīvās komunikācijas fāzes aktivitātes, organizējot eirodienas reģionos un sadarbībā ar valsts institūcijām – Valsts ieņēmumu dienestu, Patērētāju tiesību aizsardzības centru, Valsts policiju u.c. – vadot gan apmācību seminārus, gan arī informatīvos seminārus Latvijas novados.

Kārtējais bezmaksas semināru cikls, ko Latvijas Banka sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju organizē novados, jau sākot ar 23.septembri līdz pat novembra beigām, ir par naudas drošību, cenu atspoguļošanu un kases aparātu pielāgošanu, kā arī grāmatvedības un nodokļu jautājumiem. Semināra programma plānota tā, lai gan mazumtirgotāji, gan arī tuvāko novadu iedzīvotāji saņemtu detalizētu profesionālu informāciju par minētajām tēmām.

Valsts administrācijas darba grupa turpināja informācijas sistēmu pielāgošanas darbu uzraudzību. Tika intensificēta ministriju nozīmīgāko specifisko informācijas sistēmu un arī grāmatvedības un nekustamā īpašuma nodokļa informācijas sistēmu pielāgošanas darbu uzraudzība.

Savukārt, Naudas un maksājumu sistēmu darba grupa panāca konceptuālu vienošanos starp Latvijas Banku un komercbankām par bankomātu pielāgošanu eiro izsniegšanai. Saskaņā ar Latvijas Komercbanku asociācijas sniegto informāciju 99.8% bankomātu 2014.gada 1.janvāra pirmajās 30 minūtēs būs iespējams saņemt eiro banknotes.

Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupa iniciatīvas "Godīgs eiro ietvaros" ietvaros izstrādāts komunikācijas plāns, kas ietver informāciju par uzņēmēju mērķauditorijas informēšanu, uzrunāšanu un piesaistīšanu, tā nodrošinot zīmes "Godīgs eiro ieviesējs" piešķiršanu un izplatīšanu komersantiem. Šobrīd iniciatīvai pieteikušies 1026 uzņēmēji, arī iedzīvotāju aktivitāte ir ievērojama iesakot godīgus uzņēmējus – šobrīd saņemti 363 ieteikumi. "Godīgs eiro ieviesējs" aktivitātē tiek aicinātas iesaistīties arī valsts kapitālsabiedrības. Ministrijām tika uzdots līdz 29.oktobrim organizēt valsts kapitālsabiedrību pievienošanos iniciatīvai vai iesniegt skaidrojumu, kāpēc konkrētā kapitālsabiedrība nepievienojas aktivitātei.

"Gan publiskajam, gan privātajam sektoram ir vienādi eiro ieviešanas nosacījumi, līdz ar to ir svarīgi, ka eiro projektā vienlīdz aktīvi ir visi tā dalībnieki. Valsts kapitālsabiedrību atbalsts ir tik pat gaidīts cik privātā sektora, jo projektu virza uz priekšu tieši aktīva sadarbība un savstarpējā sapratne." norāda Eiro projekta vadītāja Dace Kalsone.

Tāpat šajā periodā turpinājās cenu monitorings – augusta mēnesim bija raksturīgs cenu samazinājums,  kas  galvenokārt bija saistīts ar sezonāliem faktoriem – jauno ražu un sezonas preču izpārdošanu. Augustā veiktā cenu monitoringa rezultāti atbilda Centrālās statistikas pārvaldes veiktajam patēriņu cenu apsekojumam, kas parādīja, ka šī gada augustā, salīdzinot ar jūliju, patēriņa cenu līmenis Latvijā kopumā samazinājās par 0,8%.

Finanšu sistēmas darba grupa atjaunoja ar biržas un Latvijas Centrālā depozitārija darbību saistītos noteikumus, kas nepieciešami vērtspapīru tirdzniecības platformu darbam eiro.

Nākamajā periodā svarīgākie uzdevumi ir saistīti ar skaidrās naudas loģistiku, komunikācijas aktivitātēm un IT sistēmu pielāgošanu eiro.

 

Informācijai:

Eiro projektā darbojas piecas darba grupas: Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupa, Valsts administrācijas darba grupa, Naudas un maksājumu sistēmu darba grupa, Finanšu sistēmas darba grupa un Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupa. Eiro projekta darbi norit saskaņā ar Latvijas Nacionālo eiro ieviešanas plānu.

 

Informatīvais ziņojums pieejams Ministru kabineta mājaslapā

 

 

 

 

Informācijas sagatavotājs:

Ināra Rubene

Finanšu ministrijas

Eiro komunikācijas biroja vadītāja,

Tālr. 67095417 [email protected]