1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Eiro projekta Vadības komitejas tikšanās

Finanšu ministrija, 31.10.2013

2013. gada 31. oktobrī notika kārtējā Eiro projekta Vadības komitejas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Eiro projekta Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupas ziņojums par komunikācijas aktivitātēm un aktuālajiem komunikācijas plāniem, t.sk. detalizēts ziemas komunikācijas aktivitāšu plāns.

2. Ekonomikas ministrijas ziņojums par cenu monitoringa un Godīgs eiro ieviesējs aktivitātes jautājumiem.

3. Finanšu ministrijas ziņojums par IT sektora aktualitātēm.

4. Latvijas Pasta ziņojums par Ministru kabinetā apstiprinātajiem "Grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.263 "Noteikumi par pasta pakalpojumu sniegšanas vietām latu apmaiņai""

5. Nākamā Vadības komitejas sēde plānota 2013. gada 28. novembrī, plkst. 10:30 304. telpā.