1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Eiro projekta Vadības komitejas tikšanās

Finanšu ministrija, 04.03.2013

2013. gada 1. martā notika kārtējā Eiro projekta Vadības komitejas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Informācija par galvenajām sanāksmēm Latvijā un ārvalstīs.

2. Eiro projekta politikas jautājumi, t.sk. informācija par Eiro ieviešanas koordinācijas padomi un ārpuskārtas konverģences ziņojuma pieteikumu.

3. Turpmākais laika grafiks darbā ar aktualizēto Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu, t.sk. institucionālās saskaņošana līdz š.g. 5.martam un termiņš iesniegšanai Ministru kabinetā līdz š.g. 15.martam.

4. Regulārā informatīvā ziņojuma „Par laika periodā no 2013.gada 1.janvāralīdz 2013.gada 28.februārim paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā” papildināšana ar Ekonomikas ministrijas (saistībā ar cenu kontroles jautājumiem), Iekšlietu ministrijas un Satiksmes ministrijas aktualitātēm (saistībā ar VAS „Latvijas Pasts” skaidras naudas nomaiņas periodu).

5. Informācija par granta līguma pieteikuma par eiro komunikācijas pasākumu līdzfinansēšanu iesniegšanu Eiropas Komisijā.

6. Ekonomikas ministrijas ziņojums par iepirkuma „Godīgs eiro ieviesējs” izsludināšanu un Konkurences padomes iesaistīšanu eiro ieviešanas projekta aktivitātēs.

7. Informācija par Iepirkuma komisijas grāmatvedības informācijas sistēmas „Horizon” pielāgošana eiro nosūtīto vēstuli pasūtītājiem.

8. Nākamā Vadības komitejas sēde plānota 2013. gada 12. aprīlī.