1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Eiro projekta Vadības komitejas tikšanās

Finanšu ministrija, 04.11.2012

2012. gada 2. novembrī notika kārtējā Eiro projekta Vadības komitejas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Eiro projekta vadītāja sniedza ziņojumu par liela skaita lietotāju informācijas sistēmu organizatorisko jautājumu risināšanas gaitu.

2. Vadības komiteja pieņēma zināšanai, ka Eiro ieviešanas likumprojekts ir starpinstitucionāli saskaņots un iesniegts izskatīšanai š.g. 6.novembra Ministru kabineta sēdē.

3. Tieslietu ministrija ziņoja par nosūtīto vēstuli uz Eiropas Centrālo banku par Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija rīkojumu Nr.564 „Noteikumi par Eiropas Savienības vienotās valūtas vienības nosaukuma atveidi latviešu valodā”. Tieslietu ministrijai uzdots uz nākamo Vadības komitejas sēdi ziņot par progresu šajā jautājumā.

4. Ekonomikas ministrija ziņoja par sabiedrības publiskā nopēluma elementu „Godīgs eiro ieviesējs” kampaņas ietvaros un Eiro projekta vadītāja ziņoja par sūdzību izskatīšanas procedūru Eiro ieviešanas likumprojekta VII nodaļas Likuma darbības kontrole tvērumā. Vadības komiteja uzdeva Eiro projekta vadītājai uz nākamo Vadības komitejas sēdi apzināt sūdzību izskatīšanas procedūru sadalījumu apakšprocedūrās.

5. Vadības komiteja apstiprināja Centrālās statistikas pārvaldes iesniegto ziņojumu par statistikas datu pārrēķina principiem. Centrālajai statistikas pārvaldei uzdots uz nākamo Vadības komitejas sēdi sagatavot informāciju par statistikas pārrēķina principiem iekļaušanai nākamajā eiro projekta informatīvajā ziņojumā Ministru kabinetam.

6. Eiro projekta vadītāja sniedza ziņojumu par profesionālās vides informēšanas pasākumiem par eiro 2012.gadā.

7. Vadības komiteja atbalstīja eiro komunikācijas kampaņas satura papildināšanu ar eiro ieguvumu skaidrojumu.

8. Nākamā Vadības komitejas sēde š.g. 6.decembrī.