1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Eiro projekta Vadības komitejas tikšanās

Finanšu ministrija, 11.02.2013

2013. gada 7. februārī notika kārtējā Eiro projekta Vadības komitejas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Informācija par galvenajām sanāksmēm Latvijā un ārvalstīs.

2. Eiro projekta politikas jautājumi, t.sk. informācija par Eiro ieviešanas koordinācijas padomi, Euro ieviešanas kārtības likuma pieņemšanas gaitu un ārpuskārtas konverģences ziņojuma pieteikumu.

3. Turpmākais laika grafiks darbā ar aktualizēto Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu, t.sk. saņemot visu darba grupu komentārus, lēmums organizēt rakstisko konsultāciju par aktualizēto redakciju periodā no š.g. 11.februāra līdz 15.februārim.

4. Diskusija par komunikācijas iepirkumu laika plānu, paredzot tos izsludināt līdz februāra beigām-marta sākumam.

5. Ekonomikas ministrijas ziņojums par cenu monitoringa pasākumu gaitu un  par plānoto galveno aktivitāti cenu celšanās bažu mazināšanai – "Godīgs eiro ieviesējs".

6. Uzdevums Naudas un maksājumu sistēmu darba grupai līdz nākamajai Vadības komitejas sēdei sniegt novērtējumu par finanšu pakalpojumu pieejamību 72 pagastos, kuros nav pieejamas banku filiāles, pasta pakalpojumu sniegšanas vietas, bankomāti vai "Naudas izmaksas" pakalpojumi.

7. Diskusija par grāmatvedības informācijas sistēmu jautājumu un uzdevums Finanšu ministrijai sadarbībā ar Valsts kasi virzīt jautājumu izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

8. Diskusija par kases aparātu pielāgošanas jautājumiem un uzdevums Valsts ieņēmumu dienestam izstrādāt noteikumus atbilstoši noteiktajam Euro ieviešanas kārtības likumā.

9. Informācija par normatīvo aktu pielāgošanas laika grafiku.

10. Nākamā Vadības komitejas sēde plānota 2013. gada 1. martā.