1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Eiro projekta Vadības komitejas tikšanās

Finanšu ministrija, 10.12.2012

2012. gada 6. decembrī notika kārtējā Eiro projekta Vadības komitejas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Tieslietu ministrija ziņoja par jautājuma virzību saistībā ar Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija rīkojumu Nr.564 „Noteikumi par Eiropas Savienības vienotās valūtas vienības nosaukuma atveidi latviešu valodā” un lēmumu ierosināt euro rakstības jautājumu iekļaut likumprojektā „Euro ieviešanas likums”. Vadības komiteja norādīja uz nozīmīgiem riskiem, ja netiek ņemta vērā Eiropas Centrālās bankas rekomendācija attiecībā uz euro rakstības jautājumu.

2. Tika apstiprināts informatīvā ziņojuma "Par laika periodā no 2012. gada 1. augusta līdz 2012. gada 31. decembrim paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā" izstrādes un saskaņošanas laika grafiks.

3. Eiro projekta vadītāja ziņoja par IT sistēmu pielāgošanas laika grafikiem. Vadības komiteja uzdeva Eiro projekta vadītājai uz nākamo Vadības komitejas sēdi apkopot ministriju apliecinājumus par IT izstrādes plānu atbilstību Latvijas Nacionālajā eiro ieviešanas plānā noteiktajiem termiņiem.

4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ziņoja par SIA "FMS" resursu vadības sistēmas Horizon iesniegto tāmi, kā arī tika pieņemts zināšanai statusa ziņojums par Iepirkuma komisijas izveides gaitu.

5. Tika pieņemts Vadības komitejas lēmums paātrināt eiro komunikācijas stratēģijas ieviešanas uzsākšanu, paredzot sabiedrības informēšanas kampaņu par eiro no nākamā gada sākuma.

6. Tika pieņemta zināšanai institūciju sniegtā informācija par sūdzību izskatīšanas kārtību un pieņemts lēmums visām kontrolējošām iestādēm veidot vienotu procedūru.

7. Tika pieņemts Vadības komitejas lēmums par kases aparātu likumprojektā „Euro ieviešanas likums” noteikto prasību izņēmumu noteikšanu, izvērtējot uzņēmumu apgrozījuma radītājus. Eiro projekta vadītājai uzdots šī jautājuma risināšanā konsultēties ar nevalstiskajām organizācijām.

8. Nākamā Vadības komitejas sēde notiks 2013. gada. 10. janvārī.