1. janvāris - Eirozona pievienojās Latvijai!

Eiro projekta Vadības komitejas tikšanās

Finanšu ministrija, 15.01.2013

2013. gada 10. janvārī notika kārtējā Eiro projekta Vadības komitejas sanāksme, kuras ietvaros tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Tieslietu ministrija ziņoja par Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumiem Nr.564 "Noteikumi par Eiropas Savienības vienotās valūtas vienības nosaukuma atveidi latviešu valodā".

2. Tiek pieņemta zināšanai informācija par likumprojekta "Euro ieviešanas likums" virzību Saeimā.

3. Ekonomikas ministrija ziņoja par cenu monitoringa iepirkuma gaitu un  par plānoto galveno aktivitāti cenu celšanās bažu mazināšanai – "Godīgs eiro ieviesējs".

4. Eiro projekta vadītāja ziņoja, ka šobrīd norit informatīvā ziņojuma "Par laika periodā no 2012.gada 1.augusta līdz 2012.gada 31.decembrim paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā" institucionālā saskaņošana un tiek plānots ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā š.g. 22.janvārī.

5. Tiek pieņemts zināšanai sagatavotais ārpus kārtas konverģences ziņojuma pieteikuma projekts.

6. Tiek diskutēti grāmatvedības informācijas sistēmu un kases aparātu pielāgošanas jautājumi.

7. Tiek pieņemta zināšanai informācija par eiro komunikācijas iepirkumu gaitu.

8. Eiro projekta vadītāja ziņoja par finanšu pakalpojumu sasniedzamības jautājumiem un Igaunijas banku praksi. Eiro projekta vadītājai uzdots līdz nākamajai Vadības komitejas sēdei izpētīt sociāli ģeogrāfiskos nosacījumus 72 pagastiem, kuros nav pieejamas banku filiāles, pasta pakalpojumu sniegšanas vietas, bankomāti vai "Naudas izmaksas" pakalpojumi.

9. Eiro projekta Vadības komiteja uzdeva Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas nākamajā sēdē š.g. 14.janvārī izskatīt VAS "Latvijas Pasts" uzraudzības jautājumu skaidrās naudas nomaiņas periodā, pieaicinot arī Ekonomikas ministrijas un Patērētāju aizsardzības centra pārstāvjus.

10. Nākamā Vadības komitejas sēde notiks 2013. gada 7. februārī.